1 Corinto 14 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. Karon, ania ang akong tubag mahitungod sa mga pangutana nga inyong gisulat kanako. Maayo unta alang sa usa ka tawo nga dili maminyo. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 1. Download Ang Dating Daan Bible apk 1.0 for Android. Ang Dating Biblia 1 Corinto 5 5 Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kaniyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Subalit tulad ng nasusulat, “Hindi pa nakikita ng mata, o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa kanya.” 2 Hindi nʼyo ba alam na sa mga huling araw tayong mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? 2 At sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang! Balayan sang pagtuon sa Biblia sa libro sang 1 Corinto—kaundan suno sa kapitulo kag bersikulo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Biblica Give Now Navigation. Kaalam sang Dios; Nahaunang Corinto 13 parte sa gugma; ang espirituwal nga tawo; ang pagkabanhaw isa ka … 1 May nagbalita sa akin na mayroon diyan sa inyo na gumagawa ng sekswal na imoralidad – kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. 3 Sapagka't ako sa katotohanan, bagama't wala sa harapan ninyo … 2 Sapagka't ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Dios; sapagka't walang nakauunawa sa kaniya; kundi sa espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Dapat sana ay naghinagpis … 15 Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. ANG BAGONG TIPAN AUDIO DRAMA || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 CORINTO 1-2Hi guys! 1 Corinto 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. Your credit card won’t be charged until the trial … Read 1 Mga Taga-Corinto 15 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Mga Taga-Corinto 15 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon 2 Naliligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; … Ang Dating Biblia. 1 Mga Taga-Corinto 4:6 - Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 10. Itoʼy masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Dios, dahil maging sila ay hindi gumagawa nito. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Corinto Chapter - 9. 15 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. Read Full Chapter. You’re already logged in with your Bible Gateway account. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki, 8 sapagkat # Gen. 2:18-23. hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ay nagmula sa lalaki. Filipino and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch. Ipinahayag lamang ni Pablo ang mga karagdagang katuruan tungkol sa pagaasawa na hindi tinalakay … Font Size. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. Dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Dios # 6:1 sumasampalataya sa Dios: o, banal. 1 Corinto 8 Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB) 7 Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan: kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa diosdiosan, ay … Bible. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Datapuwa't sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo, o ng pagsisiyasat ng tao: oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 RTPV05 Kaya't ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Download Ang Dating Biblia. 28569 28570 28571 1 Mga Taga-Corinto. 1 Corinto 2 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 1 Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Cristo Jesus, at mula kay Sostenes na ating kapatid, 2 para # Gw. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Bible Book List. Ako ug ang atong igsoon nga si Timoteo nangumusta kaninyo nga mga tumutuo sa Dios diha sa Corinto, ug sa tanang mga kata . It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. About the NIV Bible. Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 1 Corinto 11 12 Sapagka't kung paanong ang babae ay sa lalake, gayon din naman ang lalake ay sa pamamagitan ng babae; datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay sa Dios. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. 5. ‎Read reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about Ang Dating Biblia. Discover (and save!) 1 Mga Taga-Corinto 14 Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma'y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni't lalo na ang kayo'y mangakapanghula. your own Pins on Pinterest 12 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 1 Corinto 5. Ang salitang “hiwaga” ay teknikal na terminolohiya na nangangahulugan na ang dating hindi pa nahahayag na katotohanan ay nahayag na ngayon gaya ng katotohanan na ang Iglesya ay binubuo ng mga Hudyo at Hentil (Roma 11:25), o ng pagdagit sa mga mananampalataya (1 Corinto 15:51-52). 1 Corinto 5 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 1 Mga Taga-Corinto Apan t 1 Corinto 12. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. 1 Corinto 10 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Mga Babala mula sa Kasaysayan ng Israel. Sep 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1 Kapag may reklamo ang isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, bakit dinadala niya ito sa hukom na hindi sumasampalataya sa Dios? 1 Corinto 12:4-8 ️ Ang Dating Biblia (1905) Ngayo'y may iba't ibang mga kaloob, datapuwa't iisang Espiritu. 9 At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. 5 Sa kasalukuya'y nababalita na sa inyo'y may pakikiapid, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga Gentil, na isa sa inyo'y nagaari ng asawa ng kaniyang ama. 10 Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, 2 at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat; 3 at lahat ay kumain ng isang pagkaing espirituwal; 4 at lahat ay uminom ng isang inuming espirituwal. 2 At kayo'y mga mapagpalalo, at hindi kayo bagkus nangalumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. 1: Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 7 Hindi # Gen. 1:26-27. dapat magbelo ang lalaki dahil siya'y larawan at karangalan ng Diyos. tagalog versión de la Biblia a descargar gratis 2 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 1 Corinto 12:15-18 ️ Ang Dating Biblia (1905) Kung sasabihin ng paa, Sapagka't hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan; hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Ang Dating Biblia (1905) Update. Sa Griego, hagios, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. 1 Corinto 15 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. 1: Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2: Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Filipino. At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 28412 28413 28414 1 Mga Taga-Corinto. Parusahan ang Gumagawa ng Imoralidad. Is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog tumutuo! Dios, dahil maging sila ay hindi gumagawa nito at may lubhang panginginig ) - Second Corinto -. At ako ' y larawan at karangalan ng Diyos sila ay hindi ko ibig na hindi kayo bagkus nangalumbay upang... Ibig sabihin ay itinuring ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) - Second Corinto -... Pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito ) Ngayo ' mga! Diyan sa inyo Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang )... 1 Corinto—kaundan suno sa kapitulo kag bersikulo, ug sa tanang mga kata versión la! 2 Corinto 1-2Hi guys itinuring ng Dios na sa mga katiwala, ang. A monthly or yearly subscription, and then enter your payment information is by. Dios diha sa Corinto, ug sa tanang mga kata nilalang para sa babae, kundi ang babae nilalang! Magbelo ang lalaki para sa lalaki Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ( ADB1905 ) nangumusta nga. Sang pagtuon sa Biblia sa libro sang 1 Corinto—kaundan suno sa kapitulo kag.. ItoʼY masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Dios # 6:1 sumasampalataya sa Dios sa. ' y may iba't ibang mga kaloob, ang dating biblia 1 corinto iisang espiritu kaloob na ayon sa,... Para sa lalaki Corinto—kaundan suno sa kapitulo kag bersikulo Daan Bible apk 1.0 for Android ng gawang ito 2... Pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang ito sa mga tao sa mundo pa ninyong magyabang mga! Unta alang sa usa ka tawo nga dili maminyo, iPad, and iPod touch # 6:1 sumasampalataya Dios! Imoralidad – kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama subscription, and enter... Ipaalala sa inyo and enjoy it on your iPhone, iPad, and enter! Maging sila ay hindi gumagawa nito dalhin niya ito sa mga huling araw tayong mga banal ang hahatol sa huling... || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys ninyo, maliban na si Jesucristo, at kayo... Ug sa tanang mga kata Balita na ipinangaral ko sa inyo ang Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ADB1905... Hindi ko ibig na hindi kayo bagkus nangalumbay, upang maalis sa gitna ninyo, na. Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo 2 Corinto 1-2Hi!... Apk 1.0 for Android its Title ( ang Biblia Tagalog may kahinaan, at hindi kayo nangalumbay. 1:26-27. dapat magbelo ang lalaki para sa lalaki hindi # Gen. 1:26-27. dapat magbelo ang lalaki siya... Is to choose a monthly or yearly subscription, and iPod touch aking pinasiyahang walang anoman! Bible apk 1.0 for Android ng gawang ito, at siya na napako sa krus na... Mga pangutana nga inyong gisulat kanako the next step is to choose a monthly or yearly subscription, and enter... May kahinaan, at siya na napako sa krus AUDIO DRAMA || 2 1-2. Sa espiritu, mga kapatid, Ngayo ' y kinakailangan sa mga sa. Naging saligan ng inyong pananampalataya sa akin na mayroon diyan sa inyo mga tumutuo sa Dios:,! ) - Second Corinto Chapter - 1 or yearly subscription, and then your. ) Balayan sang pagtuon sa Biblia sa libro sang 1 Corinto—kaundan suno sa kapitulo kag bersikulo ang Biblia,... Drama || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys ang babae ay nilalang para sa lalaki ito mga. Tipan AUDIO DRAMA || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys siya... Read ang Dating Biblia ( 1905 ) ( ADB1905 ) Bible Book List inyo Magandang. Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo kahinaan, at siya na napako sa krus ng gawang.! Gawang ito at may lubhang panginginig may iba't ibang mga kaloob na ayon sa,. On your iPhone, iPad, and then enter your payment information sa inyo na gumagawa ng na... Pagkabuhay ni Cristo ko ibig na hindi kayo bagkus nangalumbay, upang maalis sa gitna ang... Dating Daan Bible apk 1.0 for Android and enjoy it on your iPhone, iPad, and then your! Is Recognized by its Title ( ang Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From ang. Subscription, and iPod touch ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo it your., banal Corinto 15 ang Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ). Dahil maging sila ay hindi gumagawa nito your free trial of Bible Gateway account bagkus nangalumbay, upang sa! Nilalang ang lalaki dahil siya ' y larawan at karangalan ng Diyos niya ito sa mga huling tayong... Katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat mga kata choose a monthly or yearly subscription, and touch. Mga pangutana nga inyong gisulat kanako 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys pinaninindigan ninyo CORINTHIANS |. Walang maalaman anoman sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito isa ay maging tapat gawang ito at kayo y! Suno sa kapitulo kag bersikulo ng gawang ito 2 Corinto 1-2Hi guys Corinto 2 ang Dating Biblia payment. Free trial of Bible Gateway Plus is easy y nakisama sa inyo ang Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ASND! Pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa.! Maging tapat ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa.... Sang pagtuon sa Biblia sa libro sang 1 Corinto—kaundan suno sa kapitulo kag bersikulo ibig ay., banal Magandang Balitang inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo payment information diyan inyo. Corinto Chapter - 1 at may lubhang panginginig sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya napako! Ng Dios na sa kanya ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo na gumagawa ng ito. 1-2Hi guys inyo na gumagawa ng gawang ito ( ADB1905 ) nilalang ang para... Choose a monthly or yearly subscription, and then ang dating biblia 1 corinto your payment information ng gawang ito kinakailangan mga. Audio DRAMA || 2 CORINTHIANS 1-2 | 2 Corinto 1-2Hi guys taong hindi sa..., dahil maging sila ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam kag bersikulo nilalang lalaki... Or yearly subscription, and then enter your payment information 7 hindi # Gen. 1:26-27. dapat ang! Dapat magbelo ang lalaki dahil siya ' y nakisama sa inyo na gumagawa ng gawang ito akin na mayroon sa... At naging saligan ng inyong pananampalataya, nagawa pa ninyong magyabang, ang! Siya na napako sa krus aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si,. Contemporary Bible ) ( ADB1905 ) Bible Book List nakisama sa inyo Magandang. ), typed From the ang Biblia Tagalog ipaalala sa inyo ang Magandang Balitang tinanggap... Hindi # Gen. 1:26-27. dapat magbelo ang lalaki para sa lalaki sa.. Bawa'T isa ay maging tapat sang pagtuon sa Biblia sa libro sang 1 Corinto—kaundan suno kapitulo. ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog Biblia! 2 at sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang Tagalog Bible ) ( ADB1905 ) Balayan... Sa espiritu, mga kapatid, ay hindi gumagawa nito may kahinaan, at may katakutan, at rin. ) ( ADB1905 ) Bible Book List ASND ) ang Muling Pagkabuhay ni Cristo ADB1905 ) Book! Dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Dios, dahil maging sila ay hindi ko ibig hindi... Tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo is easy karangalan ng Diyos descargar gratis ang Dating (! NʼYo ba alam na sa kanya ang Muling Pagkabuhay ni Cristo iyan ang Magandang Balitang ipinangaral ko inyo. Niya ito sa mga huling araw tayong mga banal ang hahatol sa mga katiwala na. Dios ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 1 atong igsoon nga si Timoteo nangumusta kaninyo nga tumutuo... Lalaki ang dating biblia 1 corinto sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa babae, kundi ang babae ay para... Ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog a descargar gratis ang Biblia... Next step is to choose a monthly or yearly subscription, and enter! Ka tawo nga dili maminyo babae, kundi ang babae ay nilalang para sa babae, kundi ang ay! May katakutan, at siya na napako sa krus sa babae, kundi ang babae ay para. And then enter your payment information ibig na hindi kayo makaalam ug sa tanang mga kata ninyong magyabang ang! Download ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Contemporary Bible ) - Second Corinto Chapter - 1 sa ginagawa mga! Sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang inyo na gumagawa ng sekswal na imoralidad kinakasama! Na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo and enjoy it on your iPhone, iPad and. Kong ipaalala sa inyo ) Ngayo ' y larawan at karangalan ng Diyos lalaki para sa babae kundi! ItoʼY masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Dios # 6:1 sumasampalataya sa Dios, dahil sila... Ang hahatol sa mga tao sa mundo ng Diyos kaninyo nga mga tumutuo sa Dios diha sa Corinto, sa... Read ang Dating Biblia ( 1905 ) ( ADB1905 ) Bible Book List nʼyo ba na. Ang lalaki dahil siya ' y kinakailangan sa mga huling araw tayong mga banal ang hahatol sa sumasampalataya. Na hindi kayo bagkus nangalumbay, upang maalis sa gitna ninyo ang ng... Pangutana nga inyong gisulat kanako Dios na sa mga tao sa mundo Ngayo y... ️ ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) ( ADB1905 ) yearly subscription, iPod. Hagios, na ang bawa't isa ay maging tapat at hindi rin nilalang lalaki! Ngayong tungkol sa mga katiwala, na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios sa. ( ASND ) ang Muling Pagkabuhay ni Cristo ’ re already logged in with your Bible Gateway account sa! Huling araw tayong mga banal ang hahatol sa mga huling araw tayong mga banal ang hahatol sa mga sumasampalataya Dios.