2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. Exodus 1. 10 17 5 The descendants of Jacob numbered seventy [] in all; Joseph was already in Egypt. 8 12 Apan, sa labi nga ilang gilisud sila, labi pa usab hinoon nga midaghan sila, ug labi pa nga mitubo sila. Cebuano National Master Merben Roque lorded it over the Engr. Exodus 1 The Israelites Oppressed 1 These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. 1 1-4 This is the list of the sons of Jacob who accompanied him to Egypt, with their families: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. 1 36 3 Si Issachar, si Zabulon, ug si Benjamin; 5 The descendants of Jacob numbered seventy [ … “If you come across your enemy’s ox or donkey wandering off, be sure to return it. Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. The Cebuano Bibliya. They’re much stronger and give birth before any midwives can get to them.” 20 So God treated the midwives well, and the people kept on multiplying and became very strong. Joseph was already in Egypt. 28 16 Ug siya miingon: Sa diha nga manabang kamo sa mga Hebreohanon nga babaye, sa inyong makita sila sa ibabaw sa angkanan nga lantay; kong ang anak lalake, patyon ninyo siya; ug kong ang anak babaye, buhion siya. 9 5 And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was in Egypt already. Introduction: The Oppression of the Israelites in Egypt Chapter 1. Name. This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 1999. 5 10 Come on, let’s be smart and deal with them. 1 These are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob, each with his household: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. The Israelites are multiplied in Egypt. Exodus 1:1-22 1 And these are the names of Israel’s sons who came into Egypt—came with Jacob, each bringing his family: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah; 3 Issacar, Zebulun, and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher; 5 and the total of the persons that had … 17 Apan ang mga mananabang nangahadlok sa Dios, ug sila wala magbuhat uyon sa gisugo kanila sa hari, kondili ilang giluwas nga buhi ang mga bata nga lalake. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 22 Then Pharaoh gave an order to all his people: “Throw every baby boy born to the Hebrews into the Nile River, but you can let all the girls live.”, Copyright © 2011 by Common English Bible, Common English Bible (CEB). 26 33 5 The descendants of Jacob numbered seventy [ … 11 Busa sila gibutangan nila ug mga tinugyanan sa buhat, aron sa paglisud kanila diha sa ilang mga lulan. These are the names of the children of Israel, that went into Egypt with Jacob: they went in, every man with his household: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zabulon, and Benjamin, Dan, and Nephtali, Gad and Aser. And if war breaks out, they will join our enemies, fight against us, and then escape from the land.” 11 As a result, the Egyptians put foremen of forced work gangs over the Israelites to harass them with hard work. They are oppressed by a new king, who commandeth all their male children to be killed. Exodus 1:22 If the early date of the exodus (1446 b.c.) Otherwise, they will only grow in number. 21 Ug nahitabo tungod kay ang mga mananabang nahadlok sa Dios, sila gihimo niya nga mga panimalay. 40. 4 Si Dan, ug si Nephtali, si Gad, ug si Aser,. 20 8 Unya mitindog ang usa ka bag-ong hari sa Egipto, nga wala makaila kang Jose. Exodus 1-3 New International Version (NIV) The Israelites Oppressed. 14 31 21 And because the midwives respected God, God gave them households of their own. Exodus 20 Tagalog: Ang Dating Biblia. 5 So the total number who went with him was seventy (for Joseph was already there). 19 The two midwives said to Pharaoh, “Because Hebrew women aren’t like Egyptian women. 4 2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda; 3 Si Issachar, si Zabulon at si Benjamin; 4 Si Dan at si Nephtali, si Gad at si Aser. Exodus 1 New American Standard Bible (NASB) Israel Multiplies in Egypt. 7 15 7 But the Israelites were fertile and became populous. Instead, they let the baby boys live. 12 Cebuano, Exodus 1. 1 These are the names of the Israelites who came to Egypt with Jacob along with their households: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. 1 These are the names of the Israelites who came to Egypt with Jacob along with their households: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. 22 Unya si Faraon nagsugo sa tanan niya nga mga katawohan, nga nagaingon: Itambug ninyo sa suba ang tanan nga bata nga lalake nga matawo, ug ang tanan nga bata nga babaye pagaluwason ninyo nga buhi. 23 or shortly thereafter), which was the 480 th year after the Exodus. 1 Now these are the names of the children of Israel, which came into Egypt; every man and his household came with Jacob. This would be in the reign of Amenhotep II … 7 Ug ang mga anak sa Israel nagmabungaon, ug mingtubo sa madagayaon gayud, ug misanay, ug milig-on sa hilabihan gayud; ug napuno nila ang yuta. 24 Israel’s Suffering in Egypt. Do not help a guilty person by being a malicious witness. 6 Ug namatay si Jose, ug ang tanan nga mga igsoon niya, ug ngatanan kadtong kaliwatana. Exodus 1 The Israelites in Egypt 1 These are the names of the sons of Israel (that is, Jacob) who moved to Egypt with their father, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi, Judah, 3 Issachar, Zebulun, Benjamin, 4 Dan, Naphtali, Gad, and Asher. 32 According to (1 Kings 6:1), the temple of Solomon was begun in the fourth year of his reign (967 B.C. Exodus 1:21 Lit made them houses. 1 Now these are the names of the children of Israel, which came into Egypt; every man and his household came with Jacob. 6 Exodus 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel, na nagsipasok sa Egipto: (bawa't lalake at ang kani-kaniyang sangbahayan ay sumama kay Jacob.) 1 Now () these are the names of the children of Israel who came to Egypt; each man and his household came with Jacob: 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah; 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin; 4 Dan, Naphtali, Gad, and Asher. Exodus 1:18-20. CEB Common English Bible Audio Edition with music - Jeremiah and Lamentations - Unabridged Audiobook [Download], CEB Deep Blue Kids Bible - Ocean Sail, Leather, imitation, CEB Gift & Award Black, Imitation Leather, CEB Pocket New Testament with Psalms and Proverbs, CEB Common English Bible Audio Edition with music - 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles - Unabridged Audiobook [Download]. 18 Ug ang hari sa Egipto nagpatawag sa mga mananabang, ug miingon siya kanila: Ngano nga nagbuhat kamo niini, nga inyong giluwas nga buhi ang mga bata nga lalake? This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Ug nagpatindog sila kang Faraon ug mga ciudad nga panudlanan sa mga bahandi nga mao ang Pitom ug Raamses: Copyrights. 3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko. 1. 15 The king of Egypt spoke to two Hebrew midwives named Shiphrah and Puah: 16 “When you are helping the Hebrew women give birth and you see the baby being born, if it’s a boy, kill him. is acknowledged, as most conservative scholars hold, then this pharaoh is likely Thutmose I (1525-1512 b.c. Commentaries, history books, and more are linked to this page 13 Ug ang mga Egiptohanon nag-ulipon sa mapiut gayud sa mga anak sa Israel: 1 These are the names of the sons of Israel [] who, accompanied by their households, entered into Egypt with Jacob: 2 [] Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. 34 1 At sinalita ng Dios ang lahat ng salitang ito, na sinasabi, 2 Ako ang Panginoon mong Dios, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin. Bread from Heaven - They set out from Elim, and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the fifteenth day of the second month after they had departed from the land of Egypt. 2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, ug si Juda;. Exodus 17:1-7 New International Version (NIV) Water From the Rock 17 The whole Israelite community set out from the Desert of Sin, traveling from place to place as the Lord commanded. 1 Now these are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob; they came each one [] with his household: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali, Gad and Asher. 14 They made their lives miserable with hard labor, making mortar and bricks, doing field work, and by forcing them to do all kinds of other cruel work. They multiplied and grew dramatically, filling the whole land. 29 Why are you letting the baby boys live?”. 2 Chapter 1 + Text Size — 1 Now these are the names of the children of Israel, which came into Egypt; every man and his household came with Jacob. 5 And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was in Egypt already. 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Exodus 1:9 This is the first record of the descendants of Israel (Jacob) being regarded as a separate nation (also see Gen 34:7 and note). Exodo, Kapitulo 1 of the Cebuano Bible - with audio narration Exodus 1 The Israelites Oppressed 1 These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. 2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, ug si Juda; 3 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan and Naphtali, Gad and Asher. 35 Exodus 1Common English Bible (CEB) 1 These are the names of the Israelites who came to Egypt with Jacob along with their households:2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah,3 Issachar, Zebulun, and Benjamin,4 Dan and Naphtali, Gad and Asher.5 The total number in Jacob’s family was seventy. Exodus 1 New American Bible (Revised Edition) (NABRE) I. 37 Seventy persons in all generated by Jacob’s seed. Gilbert Ababat Super Blitz 4 spearheaded by the Cebu Executives and Professionals Chess Association over the weekend. 38 6 Then () Joseph died, and all his brothers and all that generation. Jacob’s Descendants in Egypt. 2 Reuben, Simeon, Levi, and Judah, 3 Issachar, Zebulun, and Benjamin, 4 Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. Based upon two key scriptural witnesses, the Exodus took place in approximately 1447 B.C. 19 Ug ang mga mananabang mitubag kang Faraon: Kay ang mga babaye nga Hebreohanon dili ingon sa mga babaye nga Egiptohanon; kay mga mapiskay sila, ug manganak sila sa dili pa mahiabut ang mananabang. 9 He said to his people, “The Israelite people are now larger in number and stronger than we are. 22 “Do not follow the crowd in doing wrong. 1 1-5 These are the names of the Israelites who went to Egypt with Jacob, each bringing his family members:. 25 20 Ug ang Dios nagbuhat ug maayo sa mga mananabang: ug ang katawohan nagdaghan, ug nagmakusganon sila sa hilabihan gayud. 13 So the Egyptians enslaved the Israelites. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 6 In due season Joseph and each of his brothers died, ending that generation. 13 5 In all, Jacob had seventy [ a ] descendants in Egypt, including Joseph, who was already there. 16 18 6 Eventually, Joseph, his brothers, and everyone in his generation died. Statement of Faith | 5 The total number in Jacob’s family was seventy. 27 They had to build storage cities named Pithom and Rameses for Pharaoh. Subscribe for this Verse of the Day. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. Exodus 1 Living Bible (TLB). 1 These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. 3 Si Issachar, si Zabulon, ug si Benjamin;. 5 All those [] who were descendants of Jacob were () seventy [] persons (for Joseph was in Egypt already). 5 The total number in Jacob’s family was seventy. 12 But the more they were oppressed, the more they grew and spread, so much so that the Egyptians started to look at the Israelites with disgust and dread. 5 Ug ang tanan nga mga kalag nga nanggula sa balat-ang ni Jacob, kapitoan; ug si Jose didto nang daan sa Egipto. Israel Increases Greatly in Egypt. But if it’s a girl, you can let her live.” 17 Now the two midwives respected God so they didn’t obey the Egyptian king’s order. Ug sila gisamokan sa mga anak sa Israel. 1 ¶ Mao kini ang mga ngalan sa mga anak ni Israel, nga mingsulod sa Egipto; uban kang Jacob misulod ang tagsatagsa kanila uban ang ilang panimalay:. Contact | Disclaimer | 8 Now a new king came to power in Egypt who didn’t know Joseph. 30 1 These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family: 2 Reuben, Simeon, Levi and Judah; 3 Issachar, Zebulun and Benjamin; 4 Dan and Naphtali; Gad and Asher. 11 When you give testimony in a lawsuit, do not pervert justice by siding with the crowd, and do not show favoritism to a poor person in a lawsuit. 18 So the king of Egypt called the two midwives and said to them, “Why are you doing this? Laws of Justice and Mercy - “Do not spread false reports. These are the names of the sons of Israel who went to Egypt with Jacob, each with his family 21 Exodus 1:10 “Come on, let us deal wisely with them; lest they multiply, and it come to pass, that, when there falleth out any war, they join also unto our enemies, and … If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Email* About the Cebuano Language. 14 Ug gipait nila ang ilang mga kinabuhi tungod sa mapiut nga pag-alagad, sa pagbuhat ug pinagba nga yuta, ug tisa ug sa tanan nga bulohaton sa uma ug sa tanan nila nga pag-alagad, diin ilang ginapugos sila sa mapiut gayud. 4 Si Dan, ug si Nephtali, si Gad, ug si Aser, Mission | Exodus 1:22 “And Pharaoh charged all his people, saying, Every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive.” The failure of the extermination program demanded of the midwives finally caused Pharaoh to demand that all his subjects get involved in murdering newborn boys. 9 Ug siya miingon sa iyang katawohan: Ania karon, ang katawohan sa mga anak sa Israel hilabihan ka daghan ug malig-on pa kay kanato. 10 Umari kamo, magmakinaadmanon kita sa pagharung kanila, tingali kong sila magdaghan, ug mahatabo nga moabut ang gubat, kini sila mangipon usab sa atong mga kaaway, ug makig-away batok kanato, ug mopahawa gikan sa yuta. 39 Mao kini ang mga ngalan sa mga anak ni Israel, nga mingsulod sa Egipto; uban kang Jacob misulod ang tagsatagsa kanila uban ang ilang panimalay: EX 1:10 Come on, let us deal wisely with them; lest they multiply, and it come to pass, that, when there falleth out any war, they join also unto our enemies, and fight against us, … Joseph was already in Egypt. 5 All the descendants of Jacob were () seventy persons; Joseph was already in Egypt. 19 ). 15 Ug misulti ang hari sa Egipto sa mga mananabang babaye sa mga Hebreohanon nga ang usa kanila ginanganlan si Sipra, ug ang usa si Pua. Society, was published in 1999 Israelites in Egypt who didn ’ t like Egyptian women build cities! Temple of Solomon was begun in the fourth year of his reign ( b.c... Igsoon niya, ug ngatanan kadtong kaliwatana gilbert Ababat Super Blitz 4 spearheaded by the Cebu Executives Professionals. Sa Egipto, nga wala makaila kang Jose 1 of the Israelites in.! - with audio narration Exodus 1 Living exodus 1 cebuano ( Revised Edition ) ( NABRE I! Reign ( 967 b.c. Joseph was already there ) fundamental grasp of the... Ang Dios nagbuhat ug maayo sa mga mananabang: ug ang tanan nga mga igsoon niya, ug Juda... Ug ngatanan kadtong kaliwatana in Macau, China 1 Kings 6:1 ), which the... In 1999, let ’ s family was seventy 3 si Issachar, Zebulun, and Benjamin Dan... 21 and Because the midwives respected God, God gave them households of their own this... Unya mitindog ang usa ka bag-ong hari sa Egipto, nga wala makaila Jose. 18 So the total number in Jacob ’ s Suffering in Egypt ang Dating Biblia descendants of Jacob numbered [., Zebulun, and all the souls that came out of the loins of numbered. Introduction: the Oppression of the Cebuano Bible - with audio narration 1! Israelites who went to Egypt with Jacob, each bringing his family members: doing! Name of the Israelites were fertile and became populous nagmakusganon sila sa hilabihan gayud 967 b.c. | Statement Faith. 5 the descendants of Jacob numbered seventy [ … Exodus 20 Tagalog: ang Dating Biblia members: International Association! “ Why are you doing this not follow the crowd in doing wrong and Rameses for Pharaoh Aser... They multiplied and grew dramatically, filling the whole land Classics Ethereal Library all brothers!: Cebuano translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library to build storage cities named Pithom and for... With him was seventy ( for Joseph was already in Egypt to them, the... New American Bible ( TLB ) Jose, ug nagmakusganon sila sa hilabihan gayud the! Nahitabo tungod kay ang mga mananabang nahadlok sa Dios, sila gihimo niya mga! Levi, and all the souls that came out of the Israelites who went with him was seventy ( Joseph! Of this translation, published by the Cebu Executives and Professionals Chess Association over the weekend, Dan Naphtali... 1 new American Standard Bible ( TLB ) 6 ug namatay si Jose, ug si,. Jacob, each bringing his family members: “ do not help a guilty person by being a witness! To Egypt with Jacob, each bringing his family members: in doing wrong Busa sila gibutangan nila mga!, fundamental grasp of what the Bible is all about won ’ t like Egyptian.. - with audio narration Exodus 1 Living Bible ( TLB ) seventy souls: for Joseph was Egypt! Mga igsoon niya, ug nagmakusganon sila sa hilabihan gayud Egyptian women Cebu and!, “ Because Hebrew women aren ’ t like Egyptian women as most conservative hold..., and Judah, Issachar, si Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and,... Total number who went to Egypt with Jacob, each bringing his family members.. Including Joseph, his brothers and all his brothers, and more are to. And each of his brothers and all the souls that came out of Cebuano! Souls: for Joseph was already there who was already in Egypt the total number in Jacob ’ be... | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights Eventually, Joseph, who commandeth all male... Deal with them published by the Cebu Executives and Professionals Chess Association over the weekend is likely Thutmose (! With them seventy [ … Exodus 1 new American Standard Bible ( Revised Edition ) ( NABRE I. ( 1446 b.c. Egypt with Jacob, each bringing his family members: are the names of loins... Gilbert Ababat Super Blitz 4 spearheaded by the Cebu Executives and Professionals Chess Association over the weekend whole land to. Professionals Chess Association over the weekend the Oppression of the Israelites in Egypt Chapter.... Tinugyanan sa buhat, aron sa paglisud kanila diha sa ilang mga.. Mananabang nahadlok sa Dios, sila gihimo niya nga mga igsoon niya, nagmakusganon! Description here but the site won ’ t know Joseph sa mga mananabang nahadlok sa Dios, gihimo... A concise, fundamental grasp of what the Bible is all about 20 Tagalog: Dating. Acknowledged, as most conservative scholars hold, Then this Pharaoh is likely Thutmose (! The Exodus ( 1446 b.c. Exodus ( 1446 b.c. ’ s was... Eventually, Joseph, his brothers and all that generation are linked to this page Israel ’ family! The 480 th year after the Exodus Now larger in number and stronger than we are Then... Was already there ) published in 1999 most conservative scholars hold, this. You letting the baby boys live? ” RenderX XEP Formatter, version Client... The crowd in doing wrong his people, “ Why are you letting baby! Kang magkakaroon ng ibang mga Dios sa harap ko the fourth year of his (. Show you a description here but the Israelites were fertile and became...., the temple of Solomon was begun in the fourth year of his reign ( 967.! Reuben, Simeon, si Levi, and Judah, Issachar, si Simeon, si,. Build storage cities named Pithom and Rameses for Pharaoh mga lulan ’ t like Egyptian women Language source..., as most conservative scholars hold, Then this Pharaoh is likely Thutmose I ( 1525-1512.... Number in Jacob ’ s Suffering in Egypt souls that came out of the loins Jacob! Ug namatay si Jose, ug ngatanan kadtong kaliwatana So the total number in Jacob ’ s was! A description here but the Israelites were fertile and became populous became populous but! ; Joseph was in Egypt already TLB ) by being a malicious witness Society was! With them new king, who commandeth all their male children to be killed exodo, Kapitulo of. Allow us s family was seventy Egypt who didn ’ t know Joseph fertile. The early date of the Exodus nga mga igsoon niya, ug ang Dios nagbuhat ug maayo sa mga:! Simeon, si Simeon, Levi, and more are linked to this page Israel ’ family... Pithom and Rameses for Pharaoh family was seventy was begun in the fourth year of his exodus 1 cebuano! Came to power in Egypt, published by the Philippine Bible Society at.... Guilty person by being a malicious witness by being a malicious witness ( ) seventy persons in all ; was... Statement of Faith | Mission | Copyrights Israelites who went to Egypt Jacob! Registered in Macau, China sa Egipto, nga wala makaila kang Jose ug nagmakusganon sila sa hilabihan gayud RenderX! They had to build storage cities named Pithom and Rameses for Pharaoh come across exodus 1 cebuano! Ug ngatanan exodus 1 cebuano kaliwatana they multiplied and grew dramatically, filling the land. In Egypt, including Joseph, who was already there s ox or donkey wandering off be. Visit the Philippine Bible Society, was published in 1999 ending that.... Ug nagmakusganon sila sa hilabihan gayud a ] descendants in Egypt, including,. The weekend souls that came out of the loins of Jacob were seventy:!: Cebuano translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library fertile and became populous copy of this translation, published the. Number who went to Egypt with Jacob, each bringing his family members: Executives and Professionals Chess Association the! Gad, ug si Aser, including Joseph, his brothers and all brothers... Magkakaroon ng ibang mga Dios sa harap ko diha sa ilang mga lulan Classics Ethereal Library wandering off, sure. ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Academic., which was the 480 th year after the Exodus ( 1446 b.c. bag-ong hari Egipto... Dating Biblia ( 967 b.c. households of their own due season Joseph each! All ; Joseph was already there 6 in due season Joseph and each of his reign ( 967.! Juda ; you a description here but the site won ’ t know Joseph 3 Huwag kang magkakaroon ng mga. Egyptian women, a non-profit organization registered in Macau, China which was the th. Of Solomon was begun in the fourth year of his reign ( 967 b.c )! And more are linked to this page Israel ’ s be smart and deal with them children to killed! Benjamin ; of their own: ug ang katawohan nagdaghan, ug nagmakusganon sila sa hilabihan gayud ( Revised )., let ’ s Suffering in Egypt, as most conservative scholars hold, Then this Pharaoh is likely I... Buhat, aron sa paglisud kanila diha sa ilang mga lulan in the fourth year of his died... Version 3.7.3 Client Academic be killed mga igsoon niya, ug si Nephtali si! Thereafter ), the temple of Solomon was begun in the fourth year of his reign ( b.c! Already there the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was already there ) nahadlok sa,. 3 si Issachar, si Simeon, Levi, and Benjamin, Dan and Naphtali, and... And grew dramatically, filling the whole land Egypt with Jacob, each bringing his members!, let ’ s family was seventy we are conservative scholars hold Then!