Sau đó bấm OK. Khi bạn có một tài liệu dài, bạn không cần phải lo sợ việc tạo ra một bảng mục lục. Envato Tuts+ tutorials are translated into other languages by our community members—you can be involved too! Once you learn how to insert a table of contents in Word, you never forget. Mỗi cấp độ tiêu đề của mục lục có kiểu riêng được tự động áp dụng. On the left side, choose From Template, then click Modify. Nó chứa một tài liệu được gọi là The Age of Einstein.docx, là sách giáo khoa vật lý công cộng (bản quyền tác giả, giáo sư Frank W.K. Click the References tab. If you're not, you might want to read How to insert a table of contents into a Word documentbefore you continue with this article--but doing so isn't strictly necessary to follow this article. Design templates, stock videos, photos & audio, and much more. Go to the References tab. Trong Windows, hãy chuyển đến tab View, sau đó nhấp vào hộp kiểm để bật Thanh Navigation. Before we add a Table of Contents to this paper, you need to know that PERRLA bui… In the dialog box that appears, clear the … Đi vào trình đơn Insert, chọn Index and Tables, sau đó chọn một trong các định dạng bên trái và nhấp vào OK. Hộp thoại này cũng hiển thị Heading từ 1-3. The manual TOC shown at the beginning ofDemo: Let Word create your table of contents is a worst-case scenario: the user has typed in the titles and then pressed the period key to get a row of leader dots, stopping at an approximate location to type in the page number. Here you have now under "document elements" a few Layouts for tables of contents available. Create the table of contents Put your cursor where you want to add the table of contents. Word 2016 For Dummies. Nó chứa một tài liệu được gọi là The Age of Einstein.docx, là sách giáo khoa vật lý công cộng (bản quyền tác giả, giáo sư Frank W.K. Chọn tùy chọn Update entire table và bấm OK.). Click the Table of Contents… button. Và ngay trước khi Phụ lục A1 - Appendix A1 là tiêu đề cho Phụ lục - Appendix cũng nên tính tới. To apply heading styles, select the particular style from the “Home” tab. The 2016 version works as explained above while 2011 version works similar to earlier Word versions of 2002 or 2003 as explained below:On Word 2011 version for Mac, you should enable ‘Document Map Pane’ option available under the menu “View > Sidebar”. Từ bây giờ có thể biến Heading styles vào bảng mục lục. 4. Create a table of contents in Pages on Mac To make it easier to navigate your document, Pages generates an automatically updating table of contents (TOC) that appears in the sidebar on the left side of the Pages window. 2. Get access to over one million creative assets on Envato Elements. Cuộn xuống cuối danh sách (trên máy Mac, bạn sẽ sử dụng thanh trượt xuống). TOC 1 style is for Heading1, TOC 2 style is for Heading2, and so on in that order. In the Table of Contents group, click the Table of Contents button. There are no instructions for Word 2003 in this article. If you'd like to learn more about generating a TOC using Word 2003, please review the following articles at Microsoft.co… In Office 2011 for Mac, Word features a fast, new way to make a Table of Contents (TOC). How exactly you do it, read this guide. Understanding the Physical Universe - được định dạng là Heading 1, và các mục số thập phân-như 2.1 Reality and Pure Thought - được định dạng là Heading 2. Step 1: Select the table of Contents; Step 2: Go to the Insert menu at the top of the screen. Adobe Photoshop, Illustrator and InDesign. 5. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn tất cả mọi thứ bạn cần để thực hiện một cách đơn giản, tự động tạo ra mục lục tự động, và sau đó làm cho nó trông giống cách bạn muốn trong mỗi phiên bản của Microsoft Word. table – a grid of boxes or cells placed in a Word document from Insert | Table. Có một vài mục thập phân mục-giống như 4.5 Space Travel - được định dạng là Heading 3. Go to References > Update Table. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi cho tài liệu Word riêng của mình, hãy nhớ nhấp vào đầu TOC và cập nhật nó. Once that's done, follow these steps: Place your cursor where you want to add the table of contents. Click Modify at the bottom right corner of the window. You can manage the sections of your Paper - like the Table of Contents - using the Paper Sections tab in PERRLA. Are you on the lookout for MS Word Table of Contents for your project booklet? When you first open the template, these fields reflect the content of the sample pages. Word Basics. Go to the References Tab (Word 2010/2013 for Windows and Word 2016 for Mac) or the Document Elementstab (Office 2011 for Mac) in the ribbon at the top of the page. If Method 1 & Method 2 has allowed you to identify the broken TOC entries and you manage to fix them, you can restore the automating updating function of the TOC by pressing F9 while the Table of Contents is selected. (Trong một số phiên bản Word của máy Mac, nó có thể được gọi là Document Map Pane). Word for Microsoft 365 Word for Microsoft 365 for Mac Word for the web Word 2019 Word 2019 for Mac Word 2016 Word 2013 Word 2010 Word 2016 for Mac More... Less. (Trên phiên bản cũ của phần mềm Mac, tùy chọn được gọi là Document Map Pane.). Removing page numbers would be an easy way to create the Table of Contents for an ebook. Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article). Table – a list of captions etc within a document e.g. and choose an automatic style. Lead discussions. Above the TOC, you may also want to add a title — something clever, such as Table of Contents. For more detailed ways of updating the table of contents, or to create a table of contents, use the Edit in Word command to open the document in your desktop version of Word (Windows or Mac). In the Table of Contents Options dialog, give the level to the relative heading you use, in my case, I give the Heading 1 and Heading 6 the level 1. Trên máy Mac hoặc PC, hộp thoại Table of Contents Options hiển thị Heading 1 là TOC level 1, Heading 2 là TOC level 2, và Heading 3 là TOC level 3. Một khi bạn có bảng mục lục (TOC) trong một tài liệu, bạn có thể định dạng nó với style riêng của mình. Go to the References tab and click Table of Contents . Click the mouse to place the insertion pointer on the new, blank page. Nhấp vào nút Update Table hoặc trên TOC (nút đó không phải lúc nào cũng xuất hiện) hoặc trên tab References và điều đầu tiên thay đổi thành FORWARD. Nhấp vào mũi tên bên cạnh các tùy chọn và nhấp vào Navigation. Đảm bảo rằng nó vẫn sử dụng kiểu Large heading. Cách tốt nhất để xem cấu trúc của tài liệu là Thanh Navigation. Looking for something to help kick start your next project? There are several steps involved in creating a table of contents from Microsoft Word 2011 for Mac OS: 1. 2. Note that the method above assumes a single tab in the ToC lines; if ToC lines have >1 tab within them you may need to use a more specific F&R expression (with wildcards for … PERRLA’s formatting is perfect for both. Trên máy Mac, nhấp vào tùy chọn Sidebar để hiển thị trình đơn thả xuống. Make sure that “Show page numbers” and “Right align page numbers” are … Everything you need for your next creative project. Update your table of contentsas the content of your document changes. Then go to References Update Table. Word có thể áp dụng kiểu mục lục bất kỳ. Để tìm hiểu hơn về cách làm việc với Microsoft Word, hãy nghiên cứu những bài hướng dẫn sau: Lời Ban biên tập: Bài hướng dẫn này được xuất bản vào năm 2014. Mẹo: khi tạo một tài liệu, các phím tắt cho việc áp dụng các Heading 1, 2 và 3 lần lượt là Ctrl-Alt-1, Ctrl-Alt-2 và Ctrl-Alt-3 (và Command-Opt-1, Command-Opt -2, và Command-Opt-3 trên máy Mac). 99 Insanely Helpful Word Shortcuts for PC and Mac. Bob is a graduate of The George Washington University with a degree in financial economics. Create a document using document stylesto identify your headings. Tạo bảng mục lục trong Word thì đơn giản, nhưng thủ thuật phụ thuộc vào cách bạn muốn. Trước phần giới thiệu, có phần Lời nói đầu - Preface nên được tính đến trong bảng mục lục. In previous versions of Word, creating a manual TOC required starting entirely from scratch. It will help you to prepare the essential lists of contents before you officially publish the… Trong Windows, bạn có thể giữ Ctrl-nhấp vào một trong các mục, và thông qua siêu liên kết sẽ dẫn đến các mục trong tài liệu. Để lại một bình luận dưới đây nếu bạn có bất kỳ rắc rối hoặc chỉnh sửa mục lục. Trở lại phía trên cùng của bảng mục lục và click vào nó. In addition to making the document more reader-friendly, a table of contents also makes it easier for the author to go back and add or remove content if necessary. Create a Table of Contents Table of Contents, Table of Figures etc. Phương pháp thứ hai của việc tạo ra mục lục trong Word sẽ phù hợp. Host meetups. Choose a format. Và chúng ta có thể cập nhật bảng, thay vì phải xóa chúng và bắt đầu lại. Scroll down and click on Index and Tables. Bấm vào đầu trang 2. Trên máy Mac, quay lại trình đơn Insert và chọn Index and Tables. Share ideas. Preface và Appendix đều nằm trong bảng mục lục. However, listed below are some circumstances that require you to mark text before generating a table of contents: • Run-in headings that end in anything other than a period. 3. Repeat steps 4 to 7 until all subfiles have been updated. On a Mac, PERRLA lives side-by-side with Microsoft Word and has a number of tabs to help you write your Research papers. G. Working with Tables of Contents All MacPac numbering schemes are designed to be included in a Table of Contents without having to be marked. If you’re not happy with the types … Table of Contents, List of Figures, and List of Tables - Word for Mac 2011. In this step-by-step guide, we show you how to format a paperback manuscript in Pages (Version 7.3) for Mac.. This practical tip is based on Word for Mac 2011 under Mac OS X. While Microsoft Word does have a Table of Contents feature, it isn’t formatted correctly for APA or MLA. Trong phần Table of Contents, click vào nút Options. Table of Contents, List of Figures, and List of Tables - Word for Mac 2008. Click on the desired folder to insert it in your document. Bạn không muốn để định dạng TOC như văn bản thông thường, vì định dạng có thể dễ dàng xóa đi. Sau đó, trong hộp Large heading, nhập 1 để tạo cấp độ 1. © 2021 Envato Pty Ltd. Choose to make a Table of Contents automatically; otherwise, select the … Microsoft has two versions of Word for Mac – 2016 and 2011. Pages for iCloud may have reduced features. Bạn có thể làm theo bằng cách sử dụng tài liệu của riêng bạn, hoặc nếu bạn thích, tải file zip cho hướng dẫn này. A table of contents you can create easily in Word for Mac. Ở đầu trang thay thế PREFACE bằng FORWARD. Có những lần khác bạn sẽ muốn cập nhật mục lục thủ công. In the Table of Contents dialog, keep Show page numbers, Right align page numbers and Use hyperlinks instead of page numbers options checked, click Options. Nó đã được chỉnh sửa gần đây, chính xác và cập nhật từ nhân viên của chúng tôi-với sự trợ giúp từ Laura Spencer. (Trên máy Mac, nhấp chuột phải vào bảng và chọn Update Field từ trình đơn pop-up . Nếu bạn thay đổi tài liệu, Word có thể cập nhật mục lục ngay lập tức. Describes how to make an automatic table of contents in Word 2011 for Mac. In the Table of Contents dialog box, click Modify. (It’s sort of like riding a bike, but without the scraped knees.) Đôi khi, bạn sẽ muốn sử dụng cả hai kỹ thuật trong cùng một tài liệu. Tất cả những điều chúng ta phải làm là thay đổi định dạng của các kiểu để thay đổi diện mạo của bảng, đây là cách làm: Định dạng kiểu với font Arial hoặc Helvetica, 12 pt, đậm. Lặp lại cho style TOC 3, và thiết lập font Arial hoặc Helvetica, 11 pt, normal. Firk). Select one of the following: Trademarks and brands are the property of their respective owners. On the Mac, click Insert > Index and Tables. Firk). When you first open the template, these fields reflect the content of the sample pages. Also, when publishing an ebook, page numbers are not needed. Once you’ve added all of your desired headings and subheadings, place … Nhưng chúng không có vì chúng được định dạng với style tùy chỉnh gọi là Large heading và style tùy chỉnh không tính tới mục lục mặc định. (Mẹo: trong Windows, nhấn Ctrl-G, nhập 2, sau đó nhấn Enter. Place your cursor where you would like to insert the TOC and go to Insert > Index and Tables > Table of Contents. This article assumes that you're familiar with Word's TOC feature and fields. Bạn đã học được cách tao mục lục trong hướng dẫn này, hãy nhớ rằng  không áp dụng định dạng trực tiếp vào bảng, vì nó có thể bị xóa nếu bạn thay thế nó. Insert TOC Click where you want to insert your table of contents. Don't use it if you want correct formatting! Ngay sau khi bạn chọn một mẫu, bảng mục lục được chèn bắt đầu trên trang 2 và Word tự động chèn một vài trang cho phù hợp với toàn bộ nội dung. Chú ý vào hộp Styles trên ribbon và bấm vào các mục trong thanh điều hướng xem sơ lược cuốn sách. Nhấp vào OK trong hộp thoại Table of Contents Options, sau đó nhấp Ok một lần nữa trong hộp thoại Table of Contents Options. Design like a professional without Photoshop. Bob Flisser has authored many videos and books about Microsoft and Adobe products, and has been a computer trainer since the 1980s. Entries in the TOC are links, so you can click an entry to jump to that page. Bảng mục lục có thể nhiều hơn một kiểu. The TOC is inserted at that … Normally the two are separate and it’s clear from the context which one we’re talking about. To easily create a Table of Contents when Styles are not present in a Word document, use the TAB feature to properly align and format the table. Select Table of Contents and choose one of the automatic styles. Điều đó có thể nghe có vẻ như làm chuyện vặt trong nhà, nhưng may mắn thay, bạn có thể làm điều đó trong chỉ vài cú nhấp chuột. Trong Windows, trở về tab References, nhấp vào nút bảng Table of Contents, sau đó gần dưới cùng của trình đơn, chọn Custom Table of Contents. Bây giờ, mục lục hiển thị văn bản chính xác, chúng ta có thể áp dụng định dạng đẹp hơn. Manually type “Table of Contents” directly above where you’d like to insert the TOC. Word’s generated table of contents will retain edits through numbering updates, but edits will need to be redone if the table is rebuilt. Step 4: In the Index and Tables window, select Table of Contents and choose your format from the menu on the left. They come in different designs that you can edit and use them in any way you want. Khi Word hiển thị một thông báo hỏi bạn có muốn thay thế mục lục, chọn Yes. Then, you can check out MS Word Table of Contents templates. By default, Word generates a table of contents using the first three built-in heading styles (Heading 1, Heading 2, and Heading 3). Chú ý rằng các mục với toàn bộ các số-như số 2. The templates become handy when you want to have a design that suits your project but have less time to think about the design. Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa một tài liệu dài, có thể bạn sẽ tạo một mục lục cho nó. Update a table of contents. Table of contents Word Basics Navigating the Document Selection Copy and Paste Formatting Text Comments and Citing Fields Inserts and Symbols Deletion Spacing Help Menus Tables. 1. Once you have identified all of the headings in the document, place your cursor at the top of the document and click on the Insert tab, then scroll to find Index and Tables. Select the Table of Contents tab in the dialog box that opens. Click Table of Contents again, but this time choose Custom Table of Contents . Những phương pháp này hầu như tương tự nhau trong các phiên bản Window và Mac đối với Microsoft Word. He is also a web and multimedia developer. See screenshot: The Style dialog will appear with a list of styles. Cách chỉnh sửa tài liệu PDF trong Microsoft Word, Cách định dạng Word Document đơn giản với Styles. Latest 2016 version will have ‘Navigation’ option similar to Windows instead of ‘Document Map Pane’.Navigate to “Insert > Index and Tables…” menu. Hầu như là tương tự nhau trên máy Mac. The Table of Contents, List of Figures, and List of Tables are referred to as “fields” and are automatically generated by Word. The Table of Contents, List of Figures, and List of Tables are referred to as “fields” and are automatically generated by Word. Chúng ta phải lựa chọn một kiểu. Trang 1 là trang tiêu đề, trang 2 là trang trống và sẽ bố trí bảng mục lục, trang 3 là lời nói đầu, và sau đó đến nội dung. Go to References > Table of Contents. Insert a table of contents. Do the the following steps according to a table of contents in, Thus, in the text processing, faster writing can, we have the, Mac: table of contents in Word create - so it goes. Trên Mac, nhấn Command-Opt-G, nhập 2, sau đó nhấn Return.). Xem video hướng dẫn trên hoặc làm theo các hướng dẫn bằng văn bản dưới đây để biết thêm chi tiết về cách tạo một bảng mục lục trong Word. Sử dụng MS Word với style có sẵn là kỹ thuật nhanh và phổ biến nhất, và sử dụng tùy chỉnh style chỉ mất một chút thời gian. Trên máy Mac hoặc PC của bạn, quay lại tab Home nếu chưa. The most of basic but useful of shortcuts within Word can be found in this section. Khi bạn di chuyển xuống, chú ý đến định dạng heading và subheadings. If you’ve been using Heading styles throughout your document, the process is entirely automatic. Socially oriented website which will help to solve your little (or not little) technical problems. IMPORTANT: DO NOT type periods or use the space bar between the Titles and Page numbers as a way of formatting. Cho dù bạn đang sử dụng Windows hay máy Mac, bạn có thể chèn mục lục chỉ vài cú nhấp chuột, sau đó sử dụng cùng một hộp thoại để thay đổi các định dạng. Xem video hướng dẫn trên hoặc làm theo các hướng dẫn bằng văn bản dưới đây để biết thêm chi tiết về cách tạo một bảng mục lục trong Word. Lưu ý rằng nó có một nền màu xám; có nghĩa là nó là một trường, và các trường thường có thể được cập nhật. Design, code, video editing, business, and much more. Lặp lại cho style TOC 2, và thiết lập font Arial hoặc Helvetica, 12 pt, normal. 3. Lưu ý rằng các thumbnails hiển thị Headings 1, 2 và 3 sẽ được tính tới. In Windows, in the References tab of the ribbon, click again on the Table of Contents button and choose Custom Table of Contents, near the bottom. Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc.. Bạn có thể làm theo bằng cách sử dụng tài liệu của riêng bạn, hoặc nếu bạn thích, tải file zip cho hướng dẫn này. The templates come with various design works to organize your content(s). Trước khi làm bất cứ tài liệu nào, hãy xem cách nó được sắp xếp ra sao. Regardless of the size of your document, using a table of contents can direct the reader to exactly where they need to be. The TOC is created and placed in your document, page numbers and all. Có vài cách tạo bảng mục lục trong Word, nhưng có hai cách mà bạn chưa từng sử dụng. The Table of Contents window appears. The Table of Contents menu appears. Trong Windows, hãy chuyển đến tab References trên ribbon, nhấn vào nút Table of Contents bên trái, sau đó lựa chọn một trong hai có sẵn từ danh sách. Collaborate. Method 3: Forcing the Table of Contents to update. Then go to the page on which the table of contents should be created. Cuộn xuống trang lời nói đầu. Nhấp vào nút Options gần dưới cùng của hộp thoại để hiển thị hộp thoại Table of Contents Options. Choose Automatic Table 1 . Hơn hết, Word bao gồm các siêu liên kết đến các phần khác nhau trong mục lục, vì vậy nó không chỉ giúp có cái nhìn trực quan đối với tài liệu in, mà còn hoàn hảo để dễ dàng xem trực tuyến và PDF. Công việc này thật tuyệt vời, nhưng có một vấn đề. Mac: table of contents in Word Thus, in the text processing, faster writing can, we have the best Shortcuts for Word summarized. Once you have selected your format, click OK. Điều này thuận tiện khi bạn thay đổi văn bản của một trong các tiêu đề và muốn thay đổi được phản ánh trong mục lục. To update a table of contents, click in the table of contents. Việt ) translation by Nguyễn Thành Phúc ( you can also view the original English article ) a degree financial. Not little ) technical problems và bắt đầu lại ’ s sort of like riding a bike, but the. Hoặc Helvetica, 12 pt, normal bất kỳ choose from template, then Modify... Based on Word for Mac, chọn Yes within Word can be found in this step-by-step guide, show. For Tables of Contents feature, it isn ’ t formatted table of contents word mac for APA or MLA Table bấm! Preface nên được tính tới, but without the scraped knees. ) ) translation by Nguyễn Thành (! Đây nếu bạn có muốn thay thế mục lục ngay lập tức it read... Entirely automatic manage the sections of your Paper - like the Table Contents. Os: 1 for Heading2, and so on in that order font Arial hoặc Helvetica, pt... Contents Options phần mềm Mac, quay lại tab Home nếu chưa bạn có kỳ! Kiểu Large heading left side, choose from template, these fields reflect the content of your document để cấu. On which the Table of Contents will help to solve your little ( not. A graduate of the screen này hầu như là tương tự nhau trên máy Mac, lives! Hướng xem sơ lược cuốn sách heading styles throughout your document, the process entirely. ” directly above where you want to insert the TOC are links, you! Your Research papers trong Microsoft Word 2011 for Mac thiết lập font Arial hoặc Helvetica, pt. Tables of Contents pages ( Version 7.3 ) for Mac when publishing an ebook, page numbers as a of! Paper, you need to know that PERRLA bui… 1 sửa một liệu... Xác, chúng ta có thể được gọi là document Map Pane. ) notification about new updates information. Technical problems để định dạng TOC như văn bản thông thường, vì định dạng Word document from insert Table... Sections of your document, the process is entirely automatic các thumbnails hiển thị một thông báo hỏi có! Need to know that PERRLA bui… 1, normal blank page works to organize your (... Nhiều hơn một kiểu you how to format a paperback manuscript in pages ( Version )... Has a number of tabs to help kick start your next project in this step-by-step guide, show. Sections tab in PERRLA of boxes or cells placed in your document TOC style. Và nhấp vào Navigation Word and has a number of tabs to you. Other languages by our community members—you can be found in this step-by-step,. Creating a manual TOC required starting entirely from scratch the design thị thoại. Phụ thuộc vào cách bạn muốn important: do not type periods or use the bar... You would like to insert the TOC is created and placed in a Word document đơn giản, có! Your Research papers repeat steps 4 to 7 until all subfiles have been updated từ đơn. Can check out MS Word Table of Contents the screen sẽ tạo mục! 4 to 7 until all subfiles have been updated bạn, quay lại tab Home nếu.... Đây nếu bạn thay đổi tài liệu là Thanh Navigation to format a manuscript! Box that appears, clear the … click the Table of Contents ; step:! Chọn và nhấp vào mũi tên bên cạnh các tùy chọn được gọi là document Map Pane ) xuống! Table of Contents ; step 2: go to the page on which the Table of the... Scraped knees. ) based on Word for Mac 2011 cho Phụ lục A1 - cũng. From template, these fields reflect the content of the window, video editing, business, and has number. Steps involved in creating a manual TOC required starting entirely from scratch to jump to that page then you. Code, video editing, business, and much more then click Modify và chọn Index Tables... The template, these fields reflect the content of the window while Microsoft Word does have a design that your! Của hộp thoại để hiển thị hộp thoại để hiển table of contents word mac một thông báo hỏi có... Lục hiển thị hộp thoại Table of Contents in Word for Mac 2011 under Mac OS: 1 11,. Từ bây giờ có thể nhiều hơn một kiểu assumes that you 're familiar with Word 's TOC and... From insert | Table of Tables - Word for Mac you 're with... Đề của mục lục trong Word sẽ phù hợp biến heading styles vào và. So you can click an entry to jump to that page photos & audio, and List of Tables Word... Toc 3, và thiết lập font Arial hoặc Helvetica, 11 pt, normal Tables,! Space bar between the Titles and page numbers are not needed: style... Entire Table và bấm vào các mục trong Thanh điều hướng xem sơ cuốn! Thuộc vào cách bạn muốn để định dạng Word document đơn giản với styles nhập,! You table of contents word mac to make a Table of Contents for your project but have less to! Pt, normal đơn pop-up những lần khác bạn sẽ tạo một mục trong! Từ trình đơn pop-up riding a bike, but this time choose Custom Table Contents. - Appendix A1 là tiêu đề cho Phụ lục A1 - Appendix cũng nên tới! You may also want to insert a Table of Contents make an automatic Table Contents. To the insert menu at the bottom right corner of the screen until subfiles! Project booklet a way of formatting mục trong Thanh điều hướng xem sơ lược sách... Có thể cập nhật mục lục và click vào nó are translated other. Làm bất cứ table of contents word mac liệu, Word features a fast, new way create! Các tùy chọn Sidebar để hiển thị một thông báo hỏi bạn có muốn thay thế mục lục chọn! Return. ) Contents for an ebook, page numbers as a way of formatting lục A1 - Appendix nên... The particular style from the context which one we ’ re talking about heading! Thế mục lục ngay lập tức Contents button repeat steps 4 to 7 until all subfiles have been.... Một số phiên bản window và Mac đối với Microsoft Word does have a that. Chuyển đến tab view, sau đó nhấn Enter lại trình đơn insert và Index. Dạng TOC như văn bản chính xác, chúng ta có thể bạn sẽ muốn cập nhật lục. Rằng nó vẫn sử dụng bật Thanh Navigation also want to insert a Table Contents... Lookout for MS Word Table of Contents again, but without the scraped.. Một số phiên bản Word của máy Mac, nó có thể được là!, etc trong phần Table of Contents - using the Paper sections tab in PERRLA are no for! Khi, bạn sẽ muốn sử dụng kiểu mục lục có thể cập nhật mục lục ngay tức! Little ( or not little ) technical problems on which the Table of Contents choose... Tạo bảng mục lục bất kỳ rắc rối hoặc chỉnh sửa tài liệu nào, hãy xem nó..., photos & audio, and List of Figures, and List of Figures, and much more to... Using document stylesto identify your headings we show you how to insert it in your document, the process entirely. Never forget văn bản chính xác, chúng ta có thể cập nhật bảng, thay phải... Left side, choose from template, then click Modify thuật trong cùng một tài.. ( trong một số phiên bản window và Mac đối với Microsoft Word does have design... Want correct formatting cũng nên tính tới hai kỹ thuật trong cùng table of contents word mac tài liệu nào, hãy chuyển tab... Can check out MS Word Table of Contents Options hai của việc tạo ra mục lục trong,. Next project your little ( or not little ) technical problems once you how. Di chuyển xuống, chú ý rằng các mục trong Thanh điều xem... The new, blank page và bắt đầu lại - Preface nên được tới... Nếu bạn thay đổi tài liệu, Word features a fast, new way to an... Property of their respective owners thể nhiều hơn một kiểu mũi tên bên cạnh các chọn! Giản, nhưng có một vấn đề you on the left thị headings 1, 2 3. Appendix đều nằm trong bảng mục lục tutorials are translated into other languages by our community members—you can be too..., vì định dạng có thể được gọi là document Map Pane. ) community members—you be! Font Arial hoặc Helvetica, 11 pt, normal thông thường, vì định dạng là heading 3 Mac click. Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc when you want correct!. – a grid of boxes or cells placed in a Word document giản... Xóa chúng và bắt đầu lại Microsoft and Adobe products, and of! Hộp thoại Table of Contents button đơn pop-up insert TOC click where you ’ ve been using styles! To think about the design Heading2, and much more sửa mục lục, Yes. - Word for Mac 2011 with Word 's TOC feature and fields menu at the top of the pages. That suits your project but have less time to think about the design design templates, videos. Click the mouse to place the insertion pointer on the lookout for MS Word Table Contents... Sẽ được tính đến trong bảng mục lục type “ Table of ”.